donderdag 12 augustus 2021

Verborgen juweeltjes en stiekeme tuintjes

De Volkstuinvereniging Oldambt heeft een paar prachtige stukjes volkstuin in beheer. Juweeltjes. Soms aan een dorpsrand, soms verscholen in een woonwijk, met een goed verborgen ingang zodat zelfs bewoners die er opgegroeid zijn niet van hun bestaan af weten.

Enkele van deze stukken grond liggen er verlaten bij. De natuur heeft het overgenomen. Er groeit kniehoog onkruid, en een paar verwaarloosde appelbomen houden zich nog staande. Andere plekken worden door de gemeente nog trouw gemaaid. Je zou niet beter weten dan dat het een gewoon stukje groen is waar je de hond kunt uitlaten.

Stiekeme tuintjes

En dan zijn er de stiekeme volkstuintjes: heel erg leuk om te zien. Zo komt het wel voor dat een stukje grond naast een woonhuis geleidelijk aan in gebruik wordt genomen door de bewoner. We hebben hier prachtige voorbeelden van gezien: keurige moestuinen, nette paadjes, goed onderhouden fruitbomen afgewisseld met een kleurrijke bloemenweelde. Een lust voor het oog. Vaak vindt de bewoner het dan prima om een minieme huurprijs te betalen. De bewoner is dan blij, want al zijn werk hoeft niet ongedaan te worden gemaakt, en de grond hoeft niet weer in oorspronkelijke staat teruggebracht te worden. De mooie tuin staat nu op zijn naam geregistreerd. De gemeente is blij, want er hoeft geen onderhoud meer gepleegd te worden. En nu ook: de volkstuinvereniging is blij, want we hebben een prachtig voorbeeld van wat er allemaal mogelijk is met een volkstuin. En alles is keurig op orde.

Verborgen juweeltje midden in een woonwijk

Naast de jachthaven in Beerta: wie wil en wie durft mag aan de slag

Achter de Hoofdstraat in Beerta en naast de jachthaven stond ooit een boerderij. Op dit perceel rust nog steeds een agrarische bestemming. Maar het ligt ook tussen de camping en de voetbalvelden in, dus het heeft ook een tweede bestemming voor recreatie. Dit stuk groen valt nu onder beheer van de Volkstuinvereniging Oldambt. 

Dit stuk heeft al jaren geen aandacht gehad. Het onkruid staat er hoog, en het water loopt niet af. De grond lijkt tamelijk ingeklonken. Af en toe zie je dat een kat het hoge gras in duikt om even snel een dikke muis te vangen, maar verder ligt het er verlaten bij. Weinig mensen weten dat dit perceel beschikbaar is. Er is genoeg ruimte voor een paar volkstuinen, misschien een boomgaard en een commerciele voedseltuin voor een tuinder. Wie wil en wie het durft, mag hier aan de slag. Uiteraard wel volgens de regels van de vereniging, maar er is gewoon heel veel mogelijk. Als mensen zich maar even aanmelden, dan wijzen wij de weg wel.

Toekomstige volkstuin en/of voedseltuin tussen de jachthaven en de voetbalvelden in Beerta

Heeft u een mooi stukje op het oog?

Heeft u een mooi stukje natuur op het oog om voor uzelf een moestuin, een boomgaard of een wildpluktuin te beginnen? Vraag dan even na bij het secretariaat of het al in ons bestand opgenomen is. Zo niet, dan kunnen wij samen met de gemeente kijken of er geen ander bestemmingsplan op rust en of de Gemeente Oldambt het alsnog bij de vereniging kan onderbrengen. 

Groen licht?

Krijgt u van ons groen licht? Reageer dan snel en vraag een aanmeldingsformulier aan voor registratie op uw naam. Tot oktober 2021 hoeft u geen huur te betalen, want we kunnen de huurprijs pas samen met u vaststellen als de Volkstuinvereniging Oldambt officieel opgericht is. Want u wordt dan automatisch lid van de Volkstuinvereniging Oldambt, en u kunt meestemmen over huurprijzen en het regelement. Ook kunt u zich opgeven als bestuurslid, want we hebben best nog wel mensen nodig.

donderdag 24 juni 2021

Over de Volkstuinvereniging Oldambt

De Volkstuinvereniging Oldambt was een idee van de Gemeente Oldambt om een lappendeken van grote en kleine stukken grond te bundelen met het idee om er iets nuttigs mee te doen. En met iets nuttigs wordt bedoeld: een volkstuin of andere vorm van voedselvoorziening te creëren waar nu nog niets aanwezig is.

Daarvoor werd een aanbesteding opgezet om de percelen die de meeste aandacht nodig hadden onder beheer te brengen bij een partij die bereid was om een plan op te zetten en de handen uit de mouwen te steken. Lees verder

dinsdag 22 juni 2021

Bad Nieuweschans: van voetbalveld naar voedselveld

Het is vrijdagochtend 18 juni 2021. Voormalig voetbalveld aan de Europaweg in Bad Nieuweschans ligt er rustig en zonovergoten bij. Af en toe wordt het gemaaid om hooi voor dieren te verschaffen, maar meestal is het hier stil.

Behalve op deze stralende dag. Zes mensen van vier verschillende organisaties nemen het groene veld in ogenschouw. Het is de bedoeling dat er iets constructiefs gaat gebeuren met dit grotendeels ongebruikte stukje land.

Secretaris Harm Arend Meijer van Dorpsbelangen Bad Nieuweschans licht toe dat tot voor kort het Keltisch Midzomer Festival hier plaats vond, maar dat nu niet meer aan de orde is. Menno Visser, beleidsadviseur vastgoed en duurzaamheid van de Gemeente Oldambt legt uit dat dit één van de lege stukken is die is gebundeld met andere stukken grond in Oldambt. Hiervoor moet de Volkstuinvereniging Oldambt (nog in oprichting) aanmeldingen en ideeën verzamelen om toch deze percelen weer nieuw leven in te blazen. Het liefst om groente of fruit te verbouwen. Andere percelen zijn al in gebruik als volkstuinen, met wisselend succes.

Ria Schuurman is voorzitter van de Stichting Groninger Voedseltuinen i.o. Zij wordt vandaag bijgestaan door medebestuurslid Arjen de Witte, tuinder van de zelfoogsttuin in Ten Boer. Samen kijken zij of deze grond geschikt is om een stukje voedselvoorziening voor Bad Nieuweschans te organiseren. Het idee is om eventueel een projectleider of beheerder te vinden die in samenspraak met Nieuweschanskers aan de slag gaat om hier een aantrekkelijk assortiment aan groente en fruit te telen. Deze kan dan via gevarieerde voedselabonnementen aangeboden worden aan de inwoners van Bad Nieuweschans. Op toukomst.nl staat een korte omschrijving van het project. Is dit perceel geschikt?

Water is wel aanwezig, en op het eerste gezicht ziet de grond er goed uit. Er zou wel een veilige oprit moeten komen, want het verkeer op de Europaweg is snel en het kan druk zijn met vrachtvervoer. Secretaris Beatrice Oosterhoff met Bad Nieuweschans coördinator Cobie Kuiper van de Volkstuinvereniging Oldambt luisteren met belangstelling naar de uiteenzetting van Ria Schuurman. Kan dit plan geschikt zijn voor deze locatie?

Nog twee andere percelen worden bekeken, en de ideeën beginnen geleidelijk meer vorm te krijgen. Conclusies en een eventueel plan van aanpak zullen in de loop van de rest van deze zomer nog uitgewerkt worden. Komt hier een voedseltuin of gaat dit een volkstuincomplex worden? Het is een tijdrovend proces, temeer omdat de meeste betrokkenen dit in hun vrije tijd doen: het is bevlogen vrijwilligerswerk. Maar de eerste positieve stappen zijn gezet, en er zullen ongetwijfeld meerdere volgen. Want dit mooie stukje Bad Nieuweschans verdient het om productief gemaakt te worden.

Van links naar rechts: Cobie Kuiper, coördinator van Volkstuinvereniging Oldambt i.o. voor Bad Nieuweschans, Ria Schuurman, voorzitter van Stichting Groninger Voedseltuinen i.o., Menno Visser, beleidsadviseur vastgoed en duurzaamheid van Gemeente Oldambt, Harm Arend Meijer, secretaris van Dorpsbelangen Bad Nieuweschans en Arjen de Witte, bestuurslid Stichting Groninger Voedseltuinen en tuinder in Ten Boer. Foto: Beatrice Oosterhoff